Tehniskās īpašības:


• kinētiskā trieciena enerģija: 5-18 J;
• radītā hidrodinamiskā viļņa frekvence: līdz 50 Hz;
• kinētiskās "lodes" apjoms suspencijas radīšanai: 3 cm³;
• izmantojamais statiskais kompresora soiediens: 15-25 Atm;