Priekšrocības

Lai izmantotu šo metodi:


• nav nepieciešams noņemt radiatorus u.c. siltuma avotus,
• radiatorus u.c. siltuma avotus neuzlādē ar statisko strāvu,
• spiediens caurulēs paliek tāds pats kā pie ekspluatācijas,
• pēc apkures sistēmas attīrīšanas atkārtota procedūra nav nepieciešama
10 un vairāk gadus.

Piedāvātās tehnoloģijas pielietošana ļauj:


• pagarināt centrālapkures sistēmu ekspluatācijas termiņu par 30-50%,
• paaugstināt strādājošo apkures sistēmu siltumatdevi līdz 50%,
• pazemināt darbu izmaksas par 15-50% salīdzīnājumā
ar tradicionālājām tehnologijām.

Piedāvājamā attīrīšanas metode atšķiras no citām:


• ar ekspluatācijas vienkāršību,
• ar darba drošību,
• ar attīrīšanas darbu augstu kvalitāti,,
• ar mazu enerģijas patēriņu,
• ar ekoloģisko tīrību.