Apkures sistēmu, ūdens apgādes, ūdens attīrīšanas un kanalizācijas servisa pakalpojumi


Pēc tam, kad inženiertehniskās sistēmas Jūsu objektā (mājās vai uzņēmumā) ir uzstādītas un nodotas ekspluatācijā, ir nepieciešams parūpēties par to apkalpošanu.

Neskatoties uz to, ka mūsdienu inženiertehniskās sistēmas darbojas pilnīgi automātiskā režīmā, pat visuzticamākajam aprīkojumam ir nepieciešama periodiska servisa darbu veikšana visu sistēmu uzturēšanai labā stāvoklī.

 

Šo darbu veidus un to veikšanas termiņus ražotāji uzrāda lietošanas instrukcijā vai produkta tehniskajā pasē.

Reglamentētie apkopes termiņi var attiekties uz iekārtu darbību gan garantijas, gan pēcgarantijas periodā.

Savlaicīgi veikta servisa apkalpošana pasargās sistēmu no bojājumiem, paaugstinās iekārtu efektivitāti un darbības ilgumu.

Mūsu kompānijas darbība aptver gandrīz visas inženiertehniskās sistēmas - apkuri, ūdens apgādi, ūdens attīrīšanu un kanalizāciju.

Sistēmu kompleksā apkalpošana objektā, ļauj Klientam samazināt ekspluatācijas izmaksas, ietaupīt viņa laiku, pasargās viņu no nepieciešamības kontaktēties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem.

Jūsu objektā tiek piestiprināts servisa dienesta individuālais inženieris, kura pienākumos ietilpst Jūsu objekta plānoto tehniskās apkopes darbu grafika koordinēšana ar Jūsu personisko grafiku.

Kā arī Jums būs iespēja vajadzības gadījumā telefoniski sazināties ar Jūsu inženieri, kurš tieši atbild par Jūsu iekārtu ekspluatāciju, lai saņemtu konsultācijas no viņa vai nekavējoties izsauktu viņu uz objektu, ja rodas tehniskas problēmas.

 

Mūsu kompānijā Jums būs iespēja noslēgt līgumu par šādu iekārtu servisa apkalpošanu:

• ūdensapgādes sistēmas;
• ūdens attīrīšanas iekārta;
• apkures sistēmas.

 

Kā arī Jums tiks piedāvāts visērtākais un izdevīgākais apkalpošanas veids:

 

Gada abonēšanas servisa apkalpošana.Tas paredz gada abonēšanas maksas noteikšanu, kas aprēķināta kā servisa reglamenta darbu izmaksa Klienta objektā gada laikā.
Abonēšanas maksa tiek veikta reizi ceturksnī.


• Gada servisa apkalpošana ar priekšapmaksu. Šajā gadījumā izmaksas tiek aprēķinātas pēc analoģijas ar iepriekšējo pakalpojumu veidu, bet vienreizēja samaksa tiks veikta līguma noslēgšanas brīdī. Klientam tiek nodrošināta ievērojama atlaide darbu izmaksai, kā arī nepieciešamo rezerves daļu un palīgmateriālu iegādei.


• Vienreizēja servisa apkalpošana.Balstās uz informāciju no Klienta par nepieciešamību dažādu darbu veikšanai, vai arī, ja ir zināms konkrēts tehnisks bojājums. Šādā gadījumā servisa dienests apmeklējumu uz vietas veic dažu dienu laikā, saskaņā ar pakalpojumu grafiku. Speciālists vai nu novērsīs bojājumu, vai nu precizēs darba veidus un termiņus, kas nepieciešami problēmas likvidēšanai. Samaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītā darba.

Plānotie reglamentētie darbi, palīgmateriālu un elementu savlaicīga nomaiņa tiek veikta pēc līgumā noteiktā grafika, kas palielina iekārtu efektivitāti un darbības termiņu.